29 lipca 2022

Sprawy spadkowe – porady prawne w Koninie

Dobra będące własnością konkretnej osoby po jej śmierci przypadają spadkobiercom. W polskim prawie dziedziczy się według ustawy – dziedzieczenie ustawowe lub na podstawie testamentu – jeśli ten został sporządzony. Nierzadko jednak jego treść oraz sposób przygotowania bywają podważane przez strony postępowań spadkowych. Nasza kancelaria prowadzi sprawy spadkowe. Więcej informacji na ich temat udziela prawnik. Można go również wyznaczyć jako swojego pełnomocnika przed sądem. Tego typu kwestiami w Koninie zajmuje się m.in. kancelaria adwokacka i radców prawnych, którą prowadzi Zuzanna Gadzinowska-Hypki i Karol Gadzinowski.

Czego najczęściej dotyczą sprawy spadkowe?

W niektórych przypadkach prawo do uzyskania własności osoby zmarłej może być związane z przejęciem jej długów. Należy mieć świadomość jakie obowiązuje nas prawo, mieć wiedzę na temat terminów przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Przeanalizowanie sprawy spadkowej z adwokatem lub radcą prawnym, może pomóc w podjęciu decyzji odnośnie przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Prawnik udzieli również porady w zakresie ewentualnego podważenia/ kwestionowania testamentu. Uznanie go za dokument sporządzony np. pod przymusem bądź przy niepoczytalności testatora wymaga zgromadzenia oraz przedstawienia przed sądem materiału dowodowego potwierdzającego tę tezę. Kancelaria adwokacka i radców prawnych, specjalizująca się w sprawach spadkowych może w tym zakresie wskazać klientowi dostępne rozwiązania.

Adwokat lub radca prawny może dokonać rzetelnej oceny sytuacji, wskazując swojemu klientowi dostępne rozwiązania. Pomoc prawnika dotyczy szeroko pojętego prawa spadkowego także kwestii dotyczących zachowku. Są to nierzadko złożone, skomplikowane postępowania wymagające wiedzy i doświadczenia z zakresu prowadzenia prawa spadkowego. Zajmuje się nimi kancelaria adwokacka i radców prawnych w Koninie, którą prowadzi Zuzanna Gadzinowska-Hypki i Karol Gadzinowski. Pozyskane przez klienta informacje mogą dotyczyć m.in. kwestii ograniczenia odpowiedzialności z własnego majątku za zadłużenia przy jednoczesnym przyjęciu spadku. Jest to tzw. dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza.