Rozwód Konin

Zakończenie formalnego związku jest w wielu przypadkach złożonym postępowaniem, które zgodnie z obowiązującym nas polskim prawem musi toczyć się przed sądem. Najczęściej sam fakt, że strony muszą przeprowadzić taką procedurę w Sądzie, jest bardzo stresujący. Procedura rozwodowa jest sformalizowana, strony korzystając z pomocy pełnomocnika w postaci radcy prawnego mają pewność, że wszelkie kwestie formalne zostaną właściwie przeprowadzone.

Często strony chcą w postępowaniu rozwodowym orzekać o winie drugiego małżonka, ustalają wysokość alimentów na siebie oraz dzieci, regulują kontakty z dziećmi, rozstrzygają o władzy rodzicielskiej, to wszystko powoduje, że rozwód może trwać długo. Wymaga od obu stron przygotowania procesu i przedstawiania dowodów popierających ich twierdzenia. Konsultacji przed rozpoczęciem takiej procedury udziela prawnik. Wcześniejsza rozmowa z radcą prawnym Zuzanną Gadzinowską-Hypki może pomóc w podjęciu decyzji, w jaki sposób rozwód zostanie przeprowadzony. Co klient może osiągnąć, o co ma szansę walczyć. Kancelaria radcy prawnego w Koninie prowadzona przez Zuzannę Gadzinowską-Hypki zajmuje się wieloma takimi sprawami. Prowadzenie rozwodów jest naszą codziennością, tego typu postępowania są coraz częstsze. Klient może jedynie skonsultować swoją sprawę w czasie tak zwanej porady prawnej, a może także zlecić przeprowadzenie całego postępowania od początku do końca radcy prawnemu. Wówczas wszelkie obowiązki nakładane przez Sąd na stronę muszą być wykonywane przez radcę prawnego, który działa w imieniu swojego klienta. To radca prawny sporządza wszelkie pisma procesowe, występuje przed sądem, pertraktuje ze stroną przeciwną.

Jakie kwestie są najczęściej przyczyną sporu przy rozwodzie?

W pierwszej kolejności gdy pojawiają się myśli by może rozpocząć działania proponujemy rozmowę z radcą prawnym Zuzanną Gadzinowską-Hypki, która będzie mieć formę porady prawnej, a która może naświetlić możliwości i sytuację, w której się znajdujemy.

Wszelkich informacji dotyczących sprawy rozwodowej może udzielić właśnie radca prawny specjalizujący się w tego typu postępowaniach.

Należy także pamiętać o możliwym obowiązku alimentacyjnym na byłego małżonka oraz obowiązku alimentacyjnym na rzecz dzieci, które są orzekane przez Sąd. Pomoc prawnika pomoże właściwie zaprezentować sytuację majątkową strony, bez narażenia się na błędy i braki formalne w postępowaniu, które mogą doprowadzić do wydania wyroku dla strony niekorzystnego. Pomoc radcy prawnego jest często niezbędna. Zdarza się, że klient występuje sam w postępowaniu przed Sądem I instancji i zgłasza się do radcy prawnego dopiero po niekorzystnym dla siebie wyroku, który zapadł wskutek nieprawidłowości powstałych przez prowadzenie postępowania bez specjalistycznej wiedzy.

Prawnik w tego typu postępowaniach pomaga uregulować także kwestię miejsca zamieszkania dzieci oraz praw do opieki nad nimi po rozwodzie. Takie kwestie wzbudzają wiele emocji wśród stron. Również i w tej sytuacji ważne jest dysponowanie wiedzą z zakresu prawa rodzinnego. Wiadomości na ten temat mogą udzielić pracownicy kancelarii prawnej.

Rozstający się małżonkowie mogą w toku postępowania rozwodowego przeprowadzić podział majątku wspólnego, ale tylko w sytuacji gdy ich wniosek dotyczący tego podziału jest zgodny. Jeśli strony nie są w tym zakresie zgodne koniecznym jest wystąpienie z odrębną sprawą o podział majątku, albowiem Sąd Okręgowy w sprawie o rozwód nie zajmuje się podziałem majątku w sytuacjach spornych.

Radca prawny mający doświadczenie w tego typu przypadkach może zaproponować także polubowne załatwienie sprawy, może wziąć udział w rozmowach z drugą stroną a może także towarzyszyć klientowi w czasie mediacji prowadzonej przez mediatora. Jedną z kancelarii prawnych w Koninie zajmujących się takimi postępowaniami, jest ta prowadzona przez Zuzannę Gadzinowską-Hypki. W takich miejscach przeprowadzane są konsultacje z prawnikami w zakresie wszelkich kwestii dotyczących rozwodu.