Alimenty Konin

Otrzymywanie środków w postaci alimentów najczęściej kojarzy się z wypłacaniem ich na dzieci przez byłego małżonka. Pomoc finansową można jednak uzyskać w wielu innych przypadkach, a informacji na ten temat udziela m.in. prawnik specjalizujący się w tego typu sprawach. Kancelaria w Koninie, którą prowadzi radca prawny Zuzanna Gadzinowska-Hypki, zajmuje się postępowaniami o przyznanie wspomnianych alimentów.

Świadczenie alimentacyjne – kiedy można je uzyskać?

W czasie postępowania rozwodowego w przypadku małżeństw mających dzieci dochodzi do ustalenia miejsca ich zamieszkania po rozwodzie oraz zakresu władzy rodzicielskiej każdego z rodziców. Strona, która wykonuje władzę rodzicielską na co dzień, otrzymuje na dziecko alimenty. Ze sprawą o alimenty można wystąpić także odrębnie do Sądu Rejonowego w Koninie – jeśli strony nie były małżeństwem lub jeśli wcześniej orzeczone w wyroku rozwodowym alimenty powinny zostać podwyższone lub obniżone. Najczęściej strony nie zgadzają się co do wysokości alimentów, co kończy się rozstrzygnięciem ich wysokości przez Sąd. Często jest też tak, że osoba na której ciąży obowiązek alimentacyjny – nie płaci alimentów, lub płaci je nieregularnie. Radca prawny Zuzanna Gadzinowska-Hypki udzieli porady co należy zrobić w takich sytuacjach, a nadto może zając się przeprowadzeniem takiego postępowania w Sądzie. Prawnik zajmujący się takimi sprawami może udzielić informacji na temat tworzenia listy potrzeb dzieci, poradzi jakie należy zgromadzić dowody. Konsultacje z adwokatem mogą również dotyczyć zasądzania obowiązkowej pomocy finansowej na rzecz małżonka, który w wyniku rozwodu znalazł się w skrajnie trudnej sytuacji życiowej.

Wspomniane alimenty są też w określonych sytuacjach wypłacane rodzicom przez ich dzieci. Kancelaria radcy prawnego w Koninie prowadzona przez Zuzannę Gadzinowską-Hypki zajmuje się takimi sprawami i może udzielić o nich dokładniejszych informacji zainteresowanym. Uzyskanie satysfakcjonującej kwoty świadczenia nierzadko wiąże się z koniecznością przedstawienia przed sądem materiału dowodowego oraz merytorycznego uzasadnienia swojego żądania. Bywa to najczęściej bardzo problematyczne dla osób, których wiedza w zakresie prawa rodzinnego i procedury cywilnej jest znikoma. Możliwe jest ustanowienie reprezentanta w postaci prawnika, który poprowadzi postępowanie, dzięki czemu uniknie się różnego rodzaju błędów.

Takie wsparcie radcy prawnego dotyczy zarówno postępowań związanych z ustalaniem obowiązku alimentacyjnego, jak i jego wstrzymaniem, a także podwyższeniem bądź obniżeniem wysokości wypłacanego już świadczenia. Sprawy tego typu wzbudzają nierzadko wiele emocji, dlatego obiektywna analiza sytuacji przez zespół z kancelarii prawnej może okazać się w tym wypadku pomocna.