Windykacja należności

Prowadzenie biznesu wiąże się z utrzymaniem płynności finansowej przedsiębiorstwa. Na to składa się wiele czynników, w tym terminowe spłacanie wierzytelności przez Twoich kontrahentów. Niestety czasami zdarza się, że niektórzy z nich dość płynnie traktują termin zawarty na fakturach bądź umowach, z kolei ściągnięcie należnej kwoty może stanowić dla przedsiębiorcy, a więc i Ciebie, niemałe wyzwanie. W tym celu warto uruchomić postępowanie windykacyjne, które pozwoli odzyskać ustaloną w dokumentacji kwotę.

Windykacja należności przez radcę prawnego

W celu uruchomienia postępowania egzekucyjnego, warto wybrać się do prawnika, który posiada narzędzia, które mogą wpłynąć na dłużnika, zarówno pod kątem psychologicznym, jak i prawnym. Na jakiej zasadzie to działa? W naszej kancelarii zajmujemy się tworzeniem odpowiednich listów ponaglających do zapłaty, te z kolei mogą na dłużnika działać mobilizująco i dyscyplinująco. Świadczę pomoc z zakresu windykacji należności poprzez:

  • reprezentację w Sądzie,
  • reprezentację na etapie egzekucji przed komornikiem,
  • na drodze przedsądowej.

Postępowanie egzekucyjne – ściąganie należności od dłużnika

W przypadku, kiedy ponaglenia za pomocą oficjalnych pism okazują się nieskutecznie, kancelaria pomaga w wytoczeniu sprawy sądowej, co jest skutecznym narzędziem w ściągnięciu zadłużenia od kontrahenta. Niemniej praktyka wskazuje, że bardzo często przedsądowe postępowanie może zmobilizować kontrahenta do uregulowania swoich zobowiązań. W celu skorzystania z oferowanej w tym zakresie pomocy, można się skontaktować z kancelarią za pomocą danych podanych w zakładce “Kontakt”.