29 lipca 2022

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Wykonywanie władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, przysposobienie (adopcja) czy przyznanie alimentów to podstawowe kwestie regulowane przez prawo rodzinne i opiekuńcze. Postępowania w tym zakresie bywają bardzo trudne ze względu na wiele silnych emocji, jakie towarzyszą stronom biorącym w nich udział. Dokładnych informacji na temat przeniesienia takich sporów na salę sądową udzielić może prawnik. W Koninie wspomnianymi sprawami zajmuje się kancelaria adwokacka i radców prawnych prowadzona przez Zuzannę Gadzinowską-Hypki i Karola Gadzinowskiego.

Prawo rodzinne – jak zapewnić sobie pomoc w postępowaniach z tego zakresu?

Rozbudowane prawo rodzinne reguluje zagadnienia dotyczące m.in. władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dziećmi, obejmuje szereg trudnych zagadnień oraz przepisów, których znajomość jest niezwykle ważna w kontekście właściwego przedstawienia swoich żądań przed sądem. Informacji np. na temat dostępnych w konkretnym przypadku działań udzielić może adwokat lub radca prawny. Prawnik zajmuje się też reprezentowaniem interesów klienta na rozprawach.

Procesy sądowe z zakresu prawa rodzinnego dotyczą także przyspobienia czyli adopcji czy ustanawiania obowiązku alimentacyjnego. We wszelkich kwestiach związanych z szeroko rozumianym prawem rodzinnym i można zapewnić sobie pomoc poprzez zgłoszenie się do Naszej kancelarii adwokackiej i radców prawnych. W Koninie wspomnianymi sprawami zajmuje się Zuzanna Gadzinowska-Hypki i Karol Gadzinowski. Każde z postępowań jest przez prawnika szczegółowo analizowane, a proponowane rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami. Podejmowanie jakichkolwiek działań w sytuacji pojawienia się silnych emocji jest bardzo trudne. Adwokat lub radca prawny może dokonać bezstronnej oceny konkretnej sytuacji. W ramach konsultacji przekazuje klientowi informacje dotyczące zagadnień i czynności podejmowanych w trakcie procesu z zakresu prawa rodzinnego.