Prowadzę sprawy z zakresu:

prawa rodzinnego i opiekuńczego m.in. o:

prawa cywilnego m.in. o:

  • zapłatę;
  • naruszenie posiadania;
  • zasiedzenie;
  • z zakresu prawa spadkowego.

prawa karnego oferuję:

  • obronę podejrzanego, pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym;
  • obronę oskarżonego na etapie sądowym, reprezentację oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego we wszystkich sprawach;