29 lipca 2022

Aktualnie w Polsce funkcjonują dwa zawody prawnicze o niemal identycznych kompetencjach, z pomocy których mogą skorzystać osoby poszukujące wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów. To adwokaci i radcowie prawni. Decydując się na skorzystanie z usług któregoś z nich, zawsze należy kierować się jego doświadczeniem w obszarze prawa, którego dotyczy dana sprawa i doświadczeniem konkretnego prawnika. Jedyną…

29 lipca 2022

Wykonywanie władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, przysposobienie (adopcja) czy przyznanie alimentów to podstawowe kwestie regulowane przez prawo rodzinne i opiekuńcze. Postępowania w tym zakresie bywają bardzo trudne ze względu na wiele silnych emocji, jakie towarzyszą stronom biorącym w nich udział. Dokładnych informacji na temat przeniesienia takich sporów na salę sądową udzielić może prawnik. W…

29 lipca 2022

Dobra będące własnością konkretnej osoby po jej śmierci przypadają spadkobiercom. W polskim prawie dziedziczy się według ustawy – dziedzieczenie ustawowe lub na podstawie testamentu – jeśli ten został sporządzony. Nierzadko jednak jego treść oraz sposób przygotowania bywają podważane przez strony postępowań spadkowych. Nasza kancelaria prowadzi sprawy spadkowe. Więcej informacji na ich temat udziela prawnik. Można…