29 lipca 2022

Jakie kwestie są najczęściej przyczyną sporu przy rozwodzie?

Jest wiele przyczyn dla których ludzie postanawiają się rozwieść. Niekiedy jest to po prostu niezgodność charakterów. Często jednak są to inne powody np. zdrada jednego z małżonków lub uzależnienie jednej ze stron – np. od alkoholu lub hazardu, przemoc psychiczna lub fizyczna a niekiedy wszystko naraz. Często ludzie tkwią w niezdrowych relacjach bojąc się, że nie poradzą sobie po rozwodzie, bojąc się o dzieci lub obawiając się ilości problemów związanych z przeprowadzeniem procedury rozwodowej i podziału majątku ale także kosztów z tym związanych.

W pierwszej kolejności gdy pojawiają się myśli by może rozpocząć działania proponujemy rozmowę z radcą prawnym Zuzanną Gadzinowską-Hypki lub adwokatem Karolem Gadzinowskim, która będzie mieć formę porady prawnej a która może naświetlić możliwości i sytuację w której się znajdujemy.

Wszelkich informacji dotyczących sprawy rozwodowej może udzielić adwokat lub radca prawny specjalizujący się w tego typu postępowaniach.

Należy także pamiętać o możliwym obowiązku alimentacyjnym na byłego małżonka oraz obowiązku alimentacyjnym na rzecz dzieci które są orzekane przez Sąd. Pomoc prawnika pomoże właściwie zaprezentować sytuację majątkową strony, bez narażenia się na błędy i braki formalne w postępowaniu które mogą doprowadzić do wydania niekorzystnego dla strony wyroku. Pomoc adwokata lub radcy prawnego jest często niezbędna. Zdarza się, że klient występuje sam w postępowaniu przed Sądem I instancji i zgłasza się do adwokata dopiero po niekorzystnym dla siebie wyroku, który zapadł wskutek nieprawidłowości powstałych przez prowadzenie postępowania bez specjalistycznej wiedzy.

Prawnik w tego typu postępowaniach pomaga uregulować także kwestię miejsca zamieszkania dzieci oraz praw do opieki nad nimi po rozwodzie. Takie kwestie wzbudzają wiele emocji wśród stron. Również i w tej sytuacji ważne jest dysponowanie wiedzą z zakresu prawa rodzinnego. Wiadomości na ten temat mogą udzielić pracownicy kancelarii adwokackiej i radców prawnych.

Rozstający się małżonkowie mogą w toku postępowania rozwodowego przeprowadzić podział majątku wspólnego ale tylko w sytuacji gdy ich wniosek dotyczący tego podziału jest zgodny. Jeśli strony nie są w tym zakresie zgodne, koniecznym jest wystąpienie z odrębną sprawą o podział majątku albowiem Sąd Okręgowy w sprawie o rozwód nie zajmuje się podziałem majątku w sytuacjach spornych.

Adwokat lub radca prawny mający doświadczenie w tego typu przypadkach, może zaproponować również polubowne załatwienie sprawy, może wziąć udział w rozmowach z drugą stroną a może także towarzyszyć klientowi w czasie mediacji prowadzonej przez mediatora. Jedną z kancelarii adwokackich i radców prawnych w Koninie zajmujących się takimi postępowaniami, jest ta prowadzona przez Zuzannę Gadzinowską-Hypki i Karola Gadzinowskiego. W takich miejscach przeprowadzane są konsultacje z prawnikami w zakresie wszelkich kwestii dotyczących rozwodu.