Mediacja

Prowadzę mediacje w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych.

Mediacja to sposób na rozwiązanie problemów stron będących w konflikcie bez konieczności występowania na drogę sądową, przy pomocy bezstronnej osoby trzeciej – mediatora.

Zadaniem mediatora jest pomoc we wzajemnej  komunikacji stron tak, by nie eskalować konfliktu i dojść do akceptowanego przez obie strony konsensusu.

Do mediacji  może dojść  zanim sprawa trafi do Sądu ale możesz  zostać skierowany do mediacji przez Sąd w toku już toczącej się sprawy.

Mediacja może zacząć się  na Twój wniosek, to Ty możesz ją zapoczątkować.  Jest tańsza, szybsza i mniej stresująca niż proces sądowy.

Jako mediator prowadzę mediacje sądowe i pozasądowe.

Skontaktuj się, by dowiedzieć się czy mediacja może mieć także zastosowanie w Twojej sprawie. To nic nie kosztuje.