29 lipca 2022

Rozwód: Najważniejsze informacje i porady prawne

Zakończenie formalnego związku jest w wielu przypadkach złożonym postępowaniem, które zgodnie z obowiązującym nas polskim prawem musi toczyć się przed Sądem Okręgowym. Najczęściej sam fakt, że strony muszą przeprowadzić taką procedurę w Sądzie, jest bardzo stresujący. Procedura rozwodowa jest sformalizowana, strony korzystając z pomocy pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego, mają pewność, że wszelkie kwestie formalne zostaną właściwie przeprowadzone.

Często strony chcą w postępowaniu rozwodowym orzekać o winie drugiego małżonka, ustalają wysokość alimentów na siebie oraz dzieci, regulują kontakty z dziećmi, rozstrzygają o władzy rodzicielskiej, to wszystko powoduje, że rozwód może toczyć się naprawdę długo. Wymaga to od obu stron przygotowania procesu i przedstawiania dowodów popierających ich twierdzenia. Specjalistycznej konsultacji, przed rozpoczęciem takiej procedury może udzielić prawnik. Wcześniejsza rozmowa z radcą prawnym Zuzanną Gadzinowską-Hypki lub adwokatem Karolem Gadzinowskim, może pomóc w podjęciu decyzji, w jaki sposób najlepiej przeprowadzić swój przyszły rozwód.

Dobór odpowiedniego prawnika rozwodowego: Jak znaleźć profesjonalne wsparcie?

Klient dowie się, co może osiągnąć i o co ma szansę walczyć. Kancelaria adwokatów i radców prawnych w Koninie prowadzona przez Zuzannę Gadzinowską-Hypki i Karola Gadzinowskiego od wielu lat, zajmuje się tego typu sprawami. Prowadzenie rozwodów jest ich specjalnością oraz codziennością, tego typu postępowania są coraz częstsze. Klient może jedynie skonsultować swoją sprawę w czasie tak zwanej porady prawnej, a może także zlecić przeprowadzenie całego postępowania od początku do końca adwokatowi lub radcy prawnemu. Wówczas wszelkie obowiązki nakładane przez Sąd na stronę postępowania, muszą być wykonywane przez adwokata lub radcę prawnego, który działa w imieniu swojego klienta. To pełnomocnik sporządza wszelkie pisma procesowe, występuje przed sądem, pertraktuje ze stroną przeciwną.